Bärgningstjänst Fjärås AB 

Varbergsvägen 738, 439 74 FJÄRÅS

E-post: eivor.bargningstjanst@telia.com

Lokalt larmnummer: 0300-54 10 00

Assistancekåren: 0200-912 912

Professionella hemsidor av: